Strona główna Kontakt Mapa serwisu Wykaz telefonów Polityka Jakości Certyfikat ISO Dla pracowników Zbędne składniki majątku

Strona główna

 

 

 

Aktualności
Ogłoszenia
Struktura Szpitala
Zamówienia Publiczne
Konkursy Ofert
B I P
E-rejestracja

Informujemy, że na podstawie Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Nr 440/2015 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nastąpiło z dniem 1.02.2016 r. przeniesienie całego mienia SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Spornej 36/50, 91-738 Łódź (Szpitala przejmowanego) na SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, 92-213 Łódź (Szpital przejmujący).

Zakład powstały w wyniku połączenia nosi nazwę:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Nazwa skrócona: Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres korespondencyjny: 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

Regon 472147559

NIP 728-22-46-128

KRS 0000149790

Księga rejestrowa ZOZ nr 000000018629

Nr konta bankowego: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w Łodzi ul. Łąkowa 29, 70 1130 1163 0014 7148 0720 0001

Nr konta bankowego na: „Wadia i sumy depozytowe” (BGK) Łódź, 59 1130 1163 0014 7148 0720 0005


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ośrodek Pediatryczny im. Marii Konopnickiej

ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź

Referencyjny Ośrodek Pediatrii współpracujący z wieloma ośrodkami w kraju i za granicą.

Na terenie Łodzi Ośrodek współpracuje z:

  • Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki

  • Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego

  • SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika

  • Instytutem Położnictwa i Ginekologii Szpitala im. Madurowicza

Szpital jest jedynym uniwersyteckim ośrodkiem referencyjnym leczącym dzieci w wieku rozwojowym z obszaru makroregionu łódzkiego. Obejmuje swym zasięgiem tereny byłych województw: łódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego, skierniewickiego i płockiego.


Zatrudnimy lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii, pediatrii oraz medycyny ratunkowej

Data publikacji: 2015-11-25


ogłaszamy konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Data publikacji: 2015-11-26


Biuletyn Informacji Publicznej

Certyfikat ISO


e-rejestracja

[Strona główna] [Aktualności] [Ogłoszenia] [Struktura Szpitala] [Zamówienia Publiczne] [Konkursy Ofert] [B I P] [E-rejestracja]

Send mail to webmaster@usk4.umed.lodz.pl with questions or comments about this web site.
Last modified: 01 lutego 2016