Strona główna Kontakt Mapa serwisu Wykaz telefonów Polityka Jakości Certyfikat ISO Dla pracowników Zbędne składniki majątku

Wykaz telefonów

 

 

 

Wykaz telefonów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej

 

Dzwoniąc z zewnątrz należy do każdego numeru dodać prefiks:

+48 42 6177 ...

 

ZARZĄD   991 SOR – pokój badań – laryngolog   961 Pracownia Endoskopowa
900 Dyrektor Naczelny 790 Izba Przyjęć 767 Pracownia Szpiku Kostnego
900 Dyrektor Naczelny – sekretariat 981 Izba Przyjęć – pediatra 766 Pracownia Immunopatologii
988 Dyrektor Naczelny – fax 993 Izba Przyjęć – lekarz dyżurny 768 Pracownia Immunopatologii
904 Dyrektor ds. Lecznictwa 994 Izba Przyjęć 769 Pracownia Immunopatologii – „Rejestr Cukrzycy”
904 Dyrektor ds. Lecznictwa – sekretariat 999 Izba Przyjęć 770 Pracownia Immunopatologii
903 Dyrektor ds. Techniczno – Administracyjnych 983 Klinika II – lekarz dyżurny 771 Pracownia Immunopatologii
904 Dyrektor ds. Techniczno – Administracyjnych – sekretariat 792 Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci – fax 772 Pracownia Radioimmunologii
905 Dyrektor ds. Ekonomicznych 730 Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci – sekretariat 778 Pracownia Rehabilitacji
909 Naczelna Pielęgniarka  744 Oddział IV – pielęgniarki 779 Pracownia Rehabilitacji
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁALNOSCI MEDYCZNEJ 745 Oddział IV – ordynator 976 Pracownia RTG – technicy
715 Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości – kierownik 746 Oddział IV – pielęgniarka oddziałowa  977 Pracownia RTG – lekarski
791 Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości – sekretariat 747 Oddział IV – pokój lekarzy 979 Pracownia RTG – rejestracja
798 Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości – fax 725 Oddział VIII – ordynator 788 Pracownia Spirometrii Wysiłkowej
715 Oddział III – sekretariat 726 Oddział VIII – pokój lekarski 980 Pracownia Tomografii Komputerowej
716 Oddział III – ordynator 727 Oddział VIII – pielęgniarki 934 Pracownia Urodynamiki
717 Oddział III – pielęgniarki 728 Oddział VIII – pielęgniarka oddziałowa  966 Rezonans Magnetyczny
718 Oddział III – pokój lekarski   721 Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej – kierownik 973 Żywienie Pozajelitowe
719 Oddział III – sekretariat fax 720 Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej – sekretariat 780 Apteka
784 Pracownia Badań Czynnościowych 720 Oddział IX – sekretariat 781 Apteka – Kierownik
963 Oddział III – pielęgniarka oddziałowa 721 Oddział IX – ordynator 786 Bank Krwi
751 Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii – kierownik 722 Oddział IX – pielęgniarki 955 Centralny Punkt Pobierania Krwi
750 Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii – sekretariat 723 Oddział IX – pokój lekarski  985 Patomorfologia – kierownik
798 Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii – fax 724 Blok Operacyjny Laryngologiczny  990 Patomorfologia 
748 Oddział V – pielęgniarki 706 Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej – kierownik 996 Sterylizacja – kierownik
749 Oddział V – pielęgniarka oddziałowa 705 Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej – sekretariat 931 Sterylizacja
752 Oddział V – ordynator 758 Oddział I  933 Zespół ds. Zakażeń Zakładowych
753 Oddział V – pokój lekarski 707 Oddział X – pielęgniarki 930 Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
787 Oddział V – sekretariat 708 Oddział X – pokój lekarski 759 DIAGNOSTYKA
754 Oddział VI – sekretariat 709 Oddział X – pielęgniarka oddziałowa 760 DIAGNOSTYKA
755 Oddział VI – pielęgniarki 710 Oddział X – sekretariat  761 DIAGNOSTYKA
756 Oddział VI – pielęgniarka oddziałowa 743 Oddział X – Sala wybudzeń 762 DIAGNOSTYKA – Pracownia Hematologiczna
757 Oddział VI – pokój lekarski 711 Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej – kierownik 763 DIAGNOSTYKA – biochemia
793 Oddział VI – ordynator 711 Oddział XVII – ordynator 764 DIAGNOSTYKA – mikrobiologia
794 Oddział VI – lekarski fax 789 Oddział XVII – pokój lekarski JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁALNOŚCI EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEJ, ORGANIZACYJNO - PRAWNEJ ORAZ TECHNICZNEJ I POMOCNICZEJ
939 Oddział VI dzienny 975 Oddział Okulistyki Dziecięcej
947 Oddział VI dzienny – lekarz 782 Oddział XII – ordynator  916 Administracja i zaopatrzenie – kierownik
956 Oddział VI dzienny – pokój lekarski 783 Oddział XII – pokój lekarski 935 Biblioteka 
957 Oddział VI dzienny – pielęgniarki 975 Oddział XII – sekretariat  927 BHP
732 Oddział VII – pielęgniarki 712 Blok Operacyjny Chirurgii – pielęgniarki anestezjologiczne 777 Centrala Telefoniczna
733 Oddział VII – pokój lekarski 713 Blok Operacyjny Chirurgii – instrumentariuszki 965 Centrala Telefoniczna – fax
734 Oddzial VII – ordynator 714 Blok Operacyjny Chirurgii – sale 921 Inwentaryzacja i Aparatura Medyczna
735 Oddział VII – sekretariat/pielęgniarka oddziałowa 986 Rejestracja Polikliniki – pielęgniarka oddziałowa 910 Kadry – Kierownik
701 Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej – kierownik 785 Rejestracja Polikliniki 911 Kadry
700 Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej – sekretariat 950 Rejestracja Polikliniki 915 Kancelaria
700 Oddział XI – sekretariat  986 Rejestracja Polikliniki 913 Kontrola wewnętrzna 
701 Oddział XI – ordynator 972 Poradnia Alergolaryngologiczna 797 Księgowość
702 Oddział XI – pokój lekarski 949 Poradnia Audiologiczna 906 Księgowość
703 Oddział XI – pielęgniarki 944 Poradnia Chirurgiczna  908 Kasa – Księgowość
704 Oddział XI – pielęgniarka oddziałowa 952 Poradnia Diabetologiczna 924 Kotłownia 
729 Oddział XI – pok. 208  943 Poradnia Endokrynologii 918 Magazyn Ogólny
799 Oddział XI – sekretariat  960 Poradnia Gastroenterologiczna 914 Dział Metodyczno Organizacyjny
967 Oddział XI – Pracownia ECHO  958 Poradnia Hematologiczna 776 Obrona Cywilna
774 Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii – kierownik 969 Poradnia Kardiologiczna 907 Płace
740 Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii – sekretariat  946 Poradnia Nefrologiczna 919 Portiernia
736 OITiA – pielęgniarka oddziałowa 970 Poradnia Neurologiczna i EMG 920 Pracownia Ksero
737 OITiA – pokój lekarski 962 Poradnia Okulistyczna 984 Pralnia
738 OITiA – pielęgniarki  948 Poradnia Otolaryngologiczna 912 Radcy Prawni
774 OITiA – ordynator 974 Poradnia Otolaryngologiczna 937 Sekcja ds. informatycznych
740 OITiA – sekretariat  959 Poradnia Onkologiczna 938 Szkoła
741 OITiA – laboratorium  971 Poradnia Psychologiczna 923 Dział Techniczny – kierownik
742 OITiA – punkt otwarty 953 Poradnia Reumatologiczna 925 Warsztat mechaniczny
989 OITiA – fax  992 Poradnia Reumatologiczna (oddział dzienny XI) 926 Warsztat – stolarnia
982 Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej dla Dzieci – kierownik 945 Poradnia Urologiczna  917 Zamówienia Publiczne
982 Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej dla Dzieci – sekretariat 954 Poradnia Patologii Noworodka 765 Zaopatrzenie
982 SOR – kierownik 951 Pracownia Audiometrii Obiektywnej (badań słuchu) 940 Żywienie – Stołówka 
997 SOR – socjalny 775 Pracownia EEG 941 Żywienie – kierownik
998 SOR – pielęgniarka oddziałowa 968 Pracownia EKG 942 Żywienie – dietetyczki 
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Certyfikat ISO


e-rejestracja

[Strona główna]

Send mail to webmaster@usk4.umed.lodz.pl with questions or comments about this web site.
Last modified: 15 lipca 2015