Strona główna Kontakt Mapa serwisu Wykaz telefonów Polityka Jakości Certyfikat ISO Dla pracowników Zbędne składniki majątku

Wykaz telefonów

 

 

 

Wykaz telefonów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im Marii Konopnickiej

 

Dzwoniąc z zewnątrz należy do każdego numeru dodać prefiks:

0 42 61 77 ...

 

Dział
Telefon
Fax

Dyrekcja
Dyrektor Naczelny 900  
Dyrektor Naczelny - sekretariat 900 988
Dyrektor ds. Lecznictwa 904  
Dyrektor ds. Lecznictwa - sekretariat 904  
Dyrektor ds. Techniczno - Administracyjnych 904  
Dyrektor ds. Techniczno - Administracyjnych - sekretariat 904  
Dyrektor ds. Ekonomicznych 906  
Naczelna Pielęgniarka 909  

Administracja
Dział Księgowości 906  
Dział Płac 907  
Kasa 908  
Dział Kadr 911  
Dział Kadr - Kierownik 910  
Radcy prawni 912  
Dział Socjalny 913  
Dział Metodyczno Organizacyjny 914  
Kancelaria 915  
Dział Administracyjny 916  
Sekcja Zamówień Publicznych 917  
Magazyn Ogólny 918  
Pracownia Ksero 920  
Portiernia 919  
Centrala 777 965
Obrona Cywilna 776  
Sekcja ds. inwentaryzacji 921 921
Sekcja ds. aparatury medycznej 921 921
Kierownik Działu Technicznego 923  
Specjalista ds. BHP 927  
Warsztat Mechaniczny 925  
Warsztat Stolarski 926  
Z - ca Naczelnej pielęgniarki 963  
Pielęgniarka epidemiologiczna 930  
Pracownia Dydaktyczna 933  
Związki Zawodowe 922  

Jednostki Gospodarcze
Biblioteka 935  
Pralnia 984  
Dział żywienia
Kierownik 941  
Dietetyczki 942  
Stołówka ( sala ) 940  
Sterylizacja
Centralna Sterylizacja 931  
Sterylizacja gazowa 932  

Poradnie
Oddziałowa Polikliniki 986  
Rejestracja 950  
Poradnia Chirurgiczna 944  
Poradnia Urologiczna 945  
Poradnia Onkologii Chirurgicznej 945  
Poradnia Nefrologiczna 946, 947  
Poradnia Otolaryngologiczna 948  
Poradnia Audiologiczna 949  
Poradnia Audiometrii i Protetyki Słuchu 949  
Poradnia Obiektywnych Badań Słuchu 951  
Poradnia Diabetologiczna 952  
Poradnia Reumatologiczna 953  
Poradnia Endokrynologiczna 943  
Poradnia Zaburzeń Metabolizmu Kostnego 954  
Poradnia Powikłań Wcześniactwa i Patologii Noworodka 954  
Poradnia Alergologiczna 954  
Poradnia Pulmonologiczna 954  
Centralny Punkt Pobierania Krwi 955  
Oddział Dzienny VI - pok. lek. 956  
Poradnia Onkologiczna - Pokój zabiegowy 957  
Pielęgniarki Oddziału Dziennego VI 957  
Poradnia Onkohematologiczna 959  
Poradnia Hematologiczna 958  
Poradnia Gastroalergologiczna 960  
Pracownia Endoskopowa 961  
Poradnia Okulistyczna 962  
Psycholog 983  
Poradnia Kardiologiczna 969  
Pracownia EKG 968  
Pracownia ECHO 967  
Poradnia Neurologiczna 970  
Poradnia Foniatryczna 971  
Poradnia Laryngologiczna - alergologiczna 972  
Pracownia Rhinomanometrii 972  
Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego 973  

Dyżurni
Izba Przyjęć 999  
Dyżurny Pediatra 981  
Lekarz dyżurny I Kliniki 982  
Lekarz dyżurny II Kliniki 983  

RTG
Kierownik RTG 977  
Pokój pielęgniarek 976  
Pokój techników 976  
Pokój lekarski 977  
Sekretariat 979  
Rejestracja 979  

Szkoła
Dyrekcja szkoły 938  
Pokój nauczycielski 939  

Kierownicy Klinik
Kierownik Kliniki Kardiologii Dziecięcej 700  
Kierownik Kliniki Kardiologii Dziecięcej - sekretariat 700  
Kierownik Kliniki Chirurgii i Onkologii Dziecięcej 706  
Kierownik Kliniki Chirurgii i Onkologii Dziecięcej - sekretariat 705  
Kierownik Kliniki Propedeutyki Pediatrii 716  
Kierownik Kliniki Propedeutyki Pediatrii - sekretariat 715  
Kierownik Kliniki Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej 721  
Kierownik Kliniki Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej - sekretariat 720  
Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej 731  
Kierownik Kliniki Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej - sekretariat 730  
Kierownik Okulistyki Dziecięcej 782  
Kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii 751  
Kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii-sekretariat 750  
Kierownik OITiA 740  
Kierownik OITiA - sekretariat 740  
Kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii i Urologii Dziecięcej 711  

III PIĘTRO
Oddział XI 703  
Oddział XI - Oddziałowa 704  
Oddział XI - Pokój lekarzy 702  
Oddział X 707  
Oddział X - Pokój lekarzy 708  
Oddział X - Oddziałowa 709  
Sekretariat 710  
Blok operacyjny - pielęgniarki anestezjologiczne 712  
Blok chirurgiczny - instrumentariuszki 713  
Sale Operacyjne A, B, C 714  
Sala wybudzeń 743  

II PIĘTRO
Oddział III - Pokój lekarzy 718  
Oddział III 717  
Oddział III - Pokój komputerowy 719  
Oddział III - Sekretariat 715  
Oddział IX 722  
Oddział IX - Pokój lekarzy 723  
Oddział IX - Sekretariat 720  
Blok laryngologiczny 724  
Oddział VIII 727  
Oddział VIII - Ordynator 725  
Oddział VIII - Pokój lekarzy 726  
Oddział VIII - Oddziałowa 728  
Oddział VIII - p. prof. 729  
Oddział XII - sekretariat 975  
Oddział XII - Pokój lekarzy 783  
Oddział VII 732  
Oddział VII - Ordynator 735  
Oddział VII - Pokój lekarzy 733  
Oddział VII - Oddziałowa 734  

I PIĘTRO
OITiA 742  
OITiA - Pokój lekarzy 737  
OITiA- Oddziałowa 736  
OITiA - Sekretariat 736  
OITiA - Pokój pielęgniarek 738  
OITiA - Pokój zabiegowy 739  
OITiA - Laboratorium 741  
Oddział IV 744  
Oddział IV - Ordynator 745  
Oddział IV - Pokój lekarzy 747  
Oddział IV - Oddziałowa 746  
Oddział V 748  
Oddział V - Ordynator 752  
Oddział V - Pokój lekarzy 753  
Oddział V - Oddziałowa 749  
Oddział VI 755  
Oddział VI - Ordynator 754  
Oddział VI - Pokój lekarzy 757  
Oddział VI - Oddziałowa 756  
Oddział I 758  

Pracownie
Pracownia CT 980  
Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 760  
Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - Bank krwi 786  
Pracownia Serologiczna 761  
Pracownia Hematologiczna 762  
Zakład Biochemii 763  
Zakład Biochemii - Mocz - badanie ogolne 763  
Pracownia Bakteriologii 764  
Pracownia Immunologii 765, 766  
Pracownia Szpiku Kostnego 767  
Pracownia Immunopatologii 768, 769  
Pracownia Cytofluorymetrii 770  
Pracownia Koagulologii 771  
Pracownia Radioimmunologii 772  
Pracownia Biologii Molekularnej 773  
Pracownia Biologii Molekularnej - Kierownik 774  
Sekretariat laboratorium 759  
Zmywalnia szkła lab. 776  
Pracownia EEG 775  
Pracownia Rehabilitacji
Fizykoterapia 778  
Kinezyterapia 779  
Pracownia Badań Czynnościowych 784  
Zakład Patomorfologii 990  
Zakład Patomorfologii - Kierownik 990  
Apteka 780  
Kierownik Apteki 781  

Pogotowie
Pogotowie Ratunkowe 964  
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Certyfikat ISO

[Strona główna]

Send mail to webmaster@usk4.umed.lodz.pl with questions or comments about this web site.
Last modified: 06 maja 2014